Welkom op de nieuwe website van Cycloc
Call Us: +44 (0)20 7249 8868

HANDELSVOORWAARDEN CYCLOC

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die via de Cycloc-website worden uitgevoerd. Lees ze aandachtig door voordat u uw bestelling plaatst en druk een exemplaar af voor toekomstig gebruik.

Houd er rekening mee dat in deze algemene voorwaarden 'u', 'uw', 'uw' en 'uzelf' verwijzingen zijn naar een persoon die goederen bestelt via de website, en 'wij', 'onze' en 'ons' zijn verwijzingen naar Cycloc / Andrew Lang Product Design Limited.

 

BEDRIJFSGEGEVENS

Goederen geleverd via de Cycloc-website worden geleverd door: Andrew Lang Product Design Ltd, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales met het bedrijfsregistratienummer 04904132 en het btw-nummer GB 872403040 met het geregistreerde kantooradres Andrew Lang Product Design Ltd, c /o Harris & Company (CA) Ltd, Suite C, 4-6 Canfield Place, Londen, NW6 3BT, Verenigd Koninkrijk.

 

MELDING VAN WIJZIGINGEN

We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd zonder kennisgeving wijzigen.

Alle wijzigingen zijn van toepassing op volgende bestellingen.

 

BESTELPROCEDURE

Om een ​​bestelling te plaatsen voor goederen dient u de procedures van deze website te volgen, en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle details van elke bestelling volledig en nauwkeurig zijn.

 

EEN BESTELLING PLAATSEN

Elke bestelling is een aanbod van u om goederen te kopen die onderhevig zijn aan deze algemene voorwaarden. We zijn niet verplicht om bestelde goederen te leveren totdat we u op de hoogte hebben gesteld van onze acceptatie van een bestelling.

We hebben het recht om elke bestelling te weigeren en zullen u op de hoogte stellen van een dergelijke weigering.

 

BEZORGING

Goederen worden normaal gesproken geleverd binnen 10 werkdagen nadat wij uw bestelling hebben geaccepteerd. In de meeste gevallen zal deze termijn, afhankelijk van de leveringswijze, korter zijn. We zullen per e-mail contact met u opnemen als de levering na deze periodes waarschijnlijk wordt vertraagd, zodat u de mogelijkheid heeft om uw bestelling te annuleren. Afhankelijk van de vervoerder(s) die beschikbaar zijn voor uw bestemming, kunnen ze ook trackingfaciliteiten bieden zodat u de voortgang van uw bestelling kunt volgen.

 

VERZENDKOSTEN EN VERPAKKING

Tenzij anders vermeld, worden naast de prijs van de goederen ook porto en verpakking in rekening gebracht, afhankelijk van het leveringsadres/land, het totale gewicht en de grootte van de bestelde goederen en de wijze van verzending. De verzendopties worden bepaald op het moment dat u uw bezorggegevens invoert tijdens het afrekenproces. Ze worden bepaald door verschillende factoren, waaronder: voorraadbeschikbaarheid en locatie; Bestemming; Productgewicht/volume; en Carrier-beschikbaarheid voor verschillende wereldwijde bestemmingen. De onderstaande tabel geeft een indicatie van de waarschijnlijke verzendkosten.

 

  SOLO ENDO HELD LUS WRAP
VK £7,99 £5,99 £5,99 £5,99 £3,59
Europa € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00
VS $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95
Rest van de wereld € 23,85 £16,65 £11,05 £11,05 £11,05

BETALING

De volledige betaling van alle bestelde goederen dient vóór levering te geschieden. Onze kaartverwerking wordt rechtstreeks afgehandeld via vertrouwde Sage Pay-faciliteiten en uw creditcardgegevens worden beschermd door hun systeembeveiliging en codering.

Elke conversie van uw valuta naar GBP kan onderhevig zijn aan wisselkoersschommelingen.

BESCHIKBAARHEID

Alle goederen worden te koop aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien wij de bestelde goederen niet kunnen leveren, zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Als goederen om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn, kunnen we voorstellen om u vervangende goederen van gelijkwaardige kwaliteit en prijs te leveren.

Als bestelde goederen niet beschikbaar zijn of vervangende goederen niet naar uw redelijke tevredenheid zijn, vragen wij u de goederen op uw kosten aan ons terug te sturen. Als u al hebt betaald voor de vervangende goederen of goederen die niet beschikbaar zijn een volledige terugbetaling van de aankoopprijs zal worden gegeven.

SPECIFICATIE

Soms kunnen productspecificaties van de fabrikant veranderen. In dat geval zullen we ons best doen om tegen dezelfde prijs een vervanger te leveren met dezelfde of betere specificaties. Als u deze vervanging niet wilt accepteren, kunt u deze op onze kosten aan ons retourneren voor een volledige terugbetaling van de aankoopprijs.

KLEUREN, MATEN EN METINGEN

Alle kleuren, maten en afmetingen op de website zijn bij benadering.

PRIJZEN

Prijzen worden weergegeven in GBP, EUR of USD. Welke optie wordt weergegeven, hangt af van uw locatie. Voor klanten binnen het VK/EU worden de prijzen weergegeven inclusief 20% btw. Voor klanten buiten het VK/EU (en voor ingelogde btw-geregistreerde bedrijven) worden de prijzen excl. VAT.

We proberen ervoor te zorgen dat de prijzen op de website actueel en nauwkeurig zijn. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en weglatingen en de uiteindelijke prijs van goederen is de prijs die van kracht is op het moment dat wij uw bestelling accepteren. Als een product per ongeluk voor een lagere prijs is vermeld en u heeft dat product besteld, dan zullen wij u zo snel mogelijk informeren en u de mogelijkheid geven om uw bestelling tegen de juiste prijs te herbevestigen of te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen, behandelen we de bestelling als geannuleerd. Als u annuleert en de goederen al heeft betaald, wordt het volledige bedrag terugbetaald.

TERUGBETALINGSBELEID

Alle goederen worden geleverd met een onvoorwaardelijke geld-terug-garantie van 28 dagen, naast uw rechten onder de consumentenbeschermingsregelgeving (verkoop op afstand) 2000. Om goederen te retourneren onder onze geld-terug-garantie, moet u ons een e-mail sturen op info@ cycloc.com of schrijf ons binnen 14 werkdagen na levering van de goederen, en u moet ervoor zorgen dat de goederen naar ons worden teruggestuurd en deze kosten betalen.

We zullen de betaalde bedragen voor de aan u geleverde goederen zo snel mogelijk terugbetalen, maar in ieder geval binnen 30 dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw voornemen om de goederen te retourneren. Indien daarom wordt verzocht, kunnen we de goederen die worden geretourneerd ophalen, maar de kosten voor het ophalen worden aan u in rekening gebracht en kunnen worden afgetrokken van de eventuele restitutie.

DEFECTE OF BESCHADIGDE GOEDEREN

Als blijkt dat goederen bij levering defect of beschadigd zijn, of niet van bevredigende kwaliteit zijn, neem dan binnen veertien werkdagen na ontvangst van de goederen contact op met Cycloc.

We zullen, naar onze keuze, vervangende goederen leveren of de betaalde prijs terugbetalen.

RETOUREN

Alle goederen die u wilt retourneren, moeten ongebruikt zijn en in goede staat worden bewaard terwijl ze in uw bezit zijn en compleet zijn met de originele verpakking. Voor goederen die buiten onze aanvankelijke geld-terug-periode van 28 dagen worden geretourneerd, worden herbevoorradingskosten van 15% van de aankoopkosten in rekening gebracht.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn jegens u verantwoordelijk voor voorzienbaar verlies en schade veroorzaakt door ons. Als Cycloc of Andrew Lang Product Design Ltd deze voorwaarden op enigerlei wijze schenden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt, dat is een voorzienbaar resultaat van het door ons schenden van dit contract, of ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te betrachten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is. Voor alle duidelijkheid: schade aan eigendommen of letsel opgelopen omdat een Cycloc-product niet correct is geïnstalleerd in overeenstemming met de relevante installatie richtlijnen is niet te voorzien. We zijn daarom niet aansprakelijk voor dergelijke schade of verwondingen en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de installatierichtlijnen worden nageleefd.

We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele manier uit of beperken deze op geen enkele manier wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de producten (inclusief het recht om producten te ontvangen die: zoals beschreven en overeenkomen met informatie die we aan u hebben verstrekt en elk monster of model dat door u is gezien of onderzocht; van bevredigende kwaliteit; geschikt voor een bepaald doel aan ons bekend gemaakt en met redelijke vaardigheid en zorg geleverd); en voor producten met gebreken onder de Consumer Protection Act 1987.

Wij zijn niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. Onze producten worden alleen geleverd voor huishoudelijk en privégebruik. Als u de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, omzetderving, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

CONTACTGEGEVENS

Cycloc
6 Culford Mews
Londen
N1 4DX
Verenigd Koninkrijk

E-mail: info@cycloc.com 
Telefoon: +44(0)20 7249 8868

KLACHTEN

In het geval van een klacht die voortvloeit uit uw gebruik van de website, neem dan contact met ons op via de bovenstaande gegevens.

OPMERKING

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen. Geen enkele variatie van deze algemene voorwaarden is geldig tenzij deze schriftelijk is en door de partijen is ondertekend.

.
TERUG NAAR BOVEN

Iemand kocht een

Product name

info info